品名: 輪盤-3
型號 KY-R176
材積 (D)51cm x (W)58cm x (H)160cm
重量 40Kg

說明

1.  本遊戲機台是一台LED式輪盤對獎遊戲機,有17格押分欄,分別有0~12、小、大、紅、黑,玩家可選擇一格或多格押分欄押入分數。

2.  每次遊戲會開出一個號碼,若所押分的號碼與開出的號碼相同即為中獎。

3.  遊戲中(不定時)隨機開出總押1倍、3倍、5倍及彩金

4.  遊戲時會隨機開出紅、綠、黑,三種顏色,若開出的顏色與開出的號碼顏色相同可得中獎分數X2倍

5.  中獎倍數如下:

             (一)押中單獨號碼X12

             (二)押中 小(1~6)X2

                            大(7~12)X2

                            紅(1、3、5、7、9、11)X2

                            黑(2、4、6、8、10、12)X2

※若號碼開出0號,小、大、紅、黑,皆不給獎